top of page

VivKids 每一位體適能指導員皆受過專業的體育知識及教學訓練,並擁有多年經驗​

我們秉著愛孩子的心,以及對教學的熱誠,提供專業的體適能教學服務

幼兒體適能專業
1.jpg
2.jpg
國小體育才藝及體適能專業
13.jpg
9.jpg
3.jpg
11.jpg
12.jpg
6.jpg
8.jpg
7.jpg
10.jpg
14.jpg
4.jpg
5.jpg
bottom of page